Balet

PONIEDZIAŁEK

GRUPA POCZĄTKUJĄCA
15:30 – 16:20 |50 minut|

GRUPA KONTYNUUJĄCA
16:30 – 17:25 |55 minut|

Balet dla dzieci sezon 2021/2022

Zajęcia baletu dla dzieci będą się odbywały w Studiu Zdrowych Aktywności Vita Fit w Orzeszu.

Zajęcia dla dzieci od 5 roku życia.

Cennik zajęć

Poniżej podajemy cennik zajęć.

Cena jest opłatą za bieżący cały miesiąc i nie podlega negocjacjom, obniżkom wynikającym z nieobecności dziecka.

Różnice w cenie wynikają z ilości zajęć w danym miesiącu – tj. ilości poniedziałków, w które odbywają  się zajęcia.

Honorujemy zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny oraz z ilości zajęć, na które uczęszcza dziecko w naszym Studio.

Zapisz się już dziś!

Informacje

Po godzinie 16:00

tel:
785 872 152

691 752 188