Balet

PONIEDZIAŁEK

GRUPA MŁODSZA I NOWE DZIECI
16:00 – 16:50 |50 minut|

GRUPA KONTYNUUJĄCA
16:50 – 17:45 |55 minut|

Balet dla dzieci sezon 2023/2024

Zajęcia baletu dla dzieci będą się odbywały w Studiu Zdrowych Aktywności Vita Fit w Orzeszu.

Zajęcia dla dzieci od 5 roku życia.

Cennik zajęć

Powyżej podajemy cennik zajęć.

Cena jest opłatą za bieżący cały miesiąc i nie podlega negocjacjom, obniżkom wynikającym z nieobecności dziecka.

 

Honorujemy zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny oraz z ilości zajęć, na które uczęszcza dziecko w naszym Studio.

 

Zapisz się już dziś!

Informacje

Po godzinie 16:00

tel:
785 872 152

691 752 188